Ostatné služby

Poskytujeme odborné poradenstvo, ktoré je šité na mieru Vašim súčasným potrebám. Okrem relokačnej asistencie ponúkame aj doplnkové služby:

 • získanie slovenského vodičského preukazu
 • opätovné vydanie kartičky povolenia na pobyt (z dôvodu zmeny adresy, straty/krádeže/poškodenia kartičky, vydania nového pasu, atď.)
 • prihlásenie do zdravotnej poisťovne (verejné alebo komerčné)
 • vízové konzultácie a zabezpečenie víz do zahraničia
 • súkromné/obchodné overené pozvanie na získanie schengenských víz
 • uznávanie zahraničných diplomov
 • hľadanie škôl a škôlok pre deti
 • deregistrácia pobytu a zdravotného poistenia
 • otvorenie bankového účtu
 • apostille/superlegalizácia dokumentov vydaných na Slovensku
 • výpis z registra trestov SR
 • prehliadka mesta na základe Vašich preferencií
 • vybavenie rôznych formulárov a potvrdení zo zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • zabezpečenie úradného alebo súdneho prekladu dokumentov do slovenského jazyka