EU

Každý občan EÚ, ktorý sa rozhodol žiť na Slovensku si musí splniť svoju registračnú povinnosť na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Zverte sa do našich rúk a dovoľte nám uľahčiť Vám celý proces.

 • registrácia garanta na cudzineckej polícii
 • registrácia rodinných príslušníkov na cudzineckej polícii
 • registrácia na úrade práce v prípade zamestnania na území SR

Čo ponúkame?

 • asistencia pri príprave dokumentov
 • osobná asistencia na cudzineckej polícii
 • vyzdvihnutie kartičky povolenia na pobyt a doručenie až do Vašich rúk

Čo by Vás ešte mohlo zaujímať?

 • prihlásenie do zdravotnej poisťovne
 • vybavenie rôznych formulárov a potvrdení zo zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • otvorenie bankového účtu
 • prehliadka mesta na základe Vašich preferencií
 • hľadanie škôl a škôlok pre deti

Pre viac informácií o ponúkaných doplnkových službách odporúčame sekciu ostatné služby.