Non – EU

Každá relokácia je iná a vyžaduje si individuálny prístup založený na skúsenostiach a odbornosti. V prípade občanov tretích krajín je imigračný proces náročný nielen z pohľadu dokumentácie, ale aj časového hľadiska. Získanie pobytu zvyčajne trvá 2 – 6 mesiacov a vyžaduje si pomerne značné množstvo dokumentov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Našim cieľom je maximálne uľahčiť celý proces a postarať sa o to, aby bol čo najkratší.

Čo ponúkame?

 • asistencia pri príprave dokumentov pre vybraný typ a účel pobytu
 • zabezpečenie prekladu dokumentov do slovenského jazyka
 • osobná asistencia na cudzineckej polícii
 • vyzdvihnutie kartičky povolenia na pobyt a doručenie až do Vašich rúk
 • osobná asistencia počas zdravotnej prehliadky
 • prihlásenie do zdravotnej poisťovne

Čo by Vás ešte mohlo zaujímať?

 • zabezpečenie slovenského vodičského preukazu
 • uznanie zahraničného diplomu na Slovensku
 • hľadanie škôl a škôlok pre deti
 • otvorenie bankového účtu
 • prehliadka mesta na základe Vašich preferencií

Pre viac informácií o ponúkaných doplnkových službách odporúčame sekciu ostatné služby.